Geologické vrtání image hlavička
Geologické vrtání image hlavička
Geologické vrtání image hlavička
Hledat:   

Home |  O nás |  Historie firmy |  Kontakty |  Mapa stránek                                                                                                                                      РУС

Nástroje pro injektáže a nadložní vrty 

Boart Longyear nabízí produkty pro oblast zjišťování stavu a ochrany životního prostředí, průzkum hornin a půdy a jejich testování.

Díky neustálým investicím do vývoje,vzdělávání personálu a technologií je Boart Longyear schopen dodávat plnou škálu produktů pro geologické vrtání a vrtání týkající se životního prostředí. Od šnekových vrtáků po produkty nejsložitějších konstrukcí. Od vrtání bahna po nástroje na vzorkování půdy je Boart Longyear nejlepší volbou pro komplexní dodávky pro vrtací práce v geotechnice a v oblasti zjišťování stavu a ochrany životní prostředí.

Příslušenství pro nadložní vrty
Boart Longyear nabízí plnou škálu příslušenství pro vrtání v nadložních horninách. Výplachové hlavy, systémy s dvojitou hlavou s integrovanými hydraulickými vrtacími systémy nebo DTH kladivy, příslušenství tryskových injektáží a šnekové systémy jsou dostupné z našeho prvotřídního výrobního závodu v Německu.
Všechno vrtací příslušenství pro práce v nadložních horninách je navrženo a vyráběno na základě letitých zkušeností a požadavků z praxe.
Navíc k naší standardní linii produktů pro vrtací soupravy Boart Longyear „DeltaBase“, můžeme příslušenství přizpůsobit i systémům jiných výrobců.

SYSTÉMY

ROTAČNÍ PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ SYSTÉM
Rotační příklepové vrtání s příklepovou hydraulickou hlavou


Příklepové vrtání je charakterizováno snadnou a jednoduchou manipulací. Optimální výsledky dosahuje tato metoda v materiálech které mohou být vrtány bez výplachu nebo mohou být vrtány s výplachem bez rizika vzniku kavern. Například v měkkých horninách, středně hustém stěrku, naplaveninách nebo písku.
Hydraulická příklepová hlava pohání vrtací systém v rotačním pohybu do požadované vrtací hloubky.
V závislosti na použitém vrtacím systému a zemních podmínkách může být korunka znovu použita (korunky s plným profilem) nebo zůstává ve vyvrtané díře (ztracená korunka). Podle aplikace bude použita pro výplach voda nebo směs, pouze výjimečně vzduch. Výplachové médium se vrací podél pažnic ven na povrch země.

Katalog ke stažení (v angličtině)

"DUPLEX" vrtací systém
rotační příklepové s příklepovou hydraulickou hlavou
rotační s ponornými vrtacími kladivy


Speciální aplikace rotačního příklepového vrtání je vrtání v materiálech které nemohou být snadno vrtány, jakými jsou tvrdé horniny, štěrky nebo tam, kde je riziko vytváření kavern. Nadložní vrtací systémy se zakládají na pažnicích Duplex. Výplachové médium se přivádí na korunku skrze speciální výplachovou hlavu a vnitřní tyče.
Výplachové médium a vyvrtaný materiál jsou odplavovány prostorem mezi vnitřní tyčí a pažnicí a vyplavují se z otvorů ve výplachovém zvonu.
Rotační příklepové vrtání s ponorným vrtacím kladivem je modifikací tohoto vrtání, kde je výplachové médium také přiváděno vnitřními tyčemi a odváděno stejnou cestou jako u rotačního příklepového vrtání. Pro ponorná vrtací kladiva je vnitřní tyč normálně vybavena API závitem.

Katalog ke stažení (v angličtině)

"DUPLEX" VRTACÍ SYSTÉM S DVOJITOU HLAVOU
rotační příklepové s příklepovou hydraulickou hlavou
rotační s ponornými DTH kladivy


Speciální vlastností tohoto systému, je uspořádání rotačních hlav. Systém obsahuje dvě vrtací hlavy, které pracují v protichůdných směrech otáčení.
Takový protichůdný směr rotace zpřesňuje vrtání a zabraňuje náhodnému uvolnění tyče nebo pažnice při výměně. Vrtání je možné pod i bez výplachu.
Se speciálními korunkami je možné také vrtání pod hladinou podzemní vody.
Dvouhlavý vrtací systém za použití ponorného vrtacího kladiva nabízí stejné výhody. Ponorné vrtací kladivo je hnané horní vrtací hlavou. S tímto systémem je možné dosáhnout větších hloubek než s vrchním hydraulickým vrtacím kladivem. Obě rotační hlavy rovněž pracují v protichůdném směru otáčení.

Katalog ke stažení (v angličtině)

Trysková injektáž
Jednoduché, dvojité a trojité vrtací systémy


Pod tlakem 100 až 600 barů je cementová směs injektována do písků, stěrků nebo dalších podobných, málo soudržných a málo nosných materiálů.
Jednoduchý injektážní vrtací systém se skládá pouze z jedné kolony tyčí.
Během vstřikovacího procesu automatická záklopka uzavře cestu směsi k vrtací korunce. Trysková injektáž se provádí zároveň s vytahováním tyčí. Během vlastní injektáže uzavře záklopka přístup směsi k vrtací korunce. Rychlost vytahování tyčí má klíčový význam pro průměr "vyinjektovaného" sloupce, který se může lišit.

U dvojitého vrtacího systému je použita vnitřní kolona tyčí, kterou je přepravována cementová směs a prostorem mezi vnější a vnitřní kolonou je vháněn vzduch.Díky této metodě je dosaženo větší hloubky vstřiku a průměru "vyinjektovaného" sloupce.
Na konci kolony je směs za pomoci trysek směšována do tenkého proudu. Tento proud je zároveň také "obalen" vzduchem, což zajišťuje úspěch injektáže. Také u dvojitého systému tryskové injektáže je injektáž vždy prováděna během vytahování tyčí a záklopka přístupu směsi k vrtací korunce je uzavřena.

Trojitý vrtací systém tryskové injektáže obsahuje třetí kolonu tyčí která dopravuje přídavnou výplachovou vodu pro vrtací korunku.

Katalog ke stažení (v angličtině)

Rotační vrtání se šnekovými vrtáky

Jednoduchý a snadno obsluhovatelný systém pro vrtání v měkkých a homogenních materiálech, jako jsou jíly nebo měkké horniny, kde nejsou požadovány pažnice.
Pokud je vyžadován výplach nebo musí být vrt ucpán betonem kvůli vysoké hladině podzemní vody, jsou použity duté šneky se závitovým spojením. Může být použita například rotační hlava s centrální výplachovou hlavou nebo vrtací hlava se samostatnou výplachovou hlavou. Výplachová směs se dostane na korunku skrze dutou stopku a vrací se skrz vnější spirálu šneku. Jako standardní vrtací pravotočivý nástroj může být použita vrtací hlava s tvrdokovovými frézovacími hroty nebo dláto.

Katalog ke stažení (v angličtině)

PRODUKTY

Katalog ke stažení (v angličtině)

Šnekové vrtáky Boart Longyear

Servis zákazníkům z oblasti geologie a geo-průzkumu životního prostředí nástroji je dlouhou dobu hlavní činností společnosti Boart Longyear.
Nabízíme plnou škálu dvojitých a trojitých šnekových vrtacích nástrojů, stejně jako řadu pevných šneků. Kvalita výrobků a služby společnosti Boart Longyear je přesně to, co vyhovuje firmám používající šnekové vrtání.
Boart Longyear je připraven poskytnout šnekové vrtáky s vysokou kvalitou „hrany“ šneku, řezáků a uchycení ve všech běžně používaných konfiguracích. Naši zaměstnanci jsou velmi zkušení v tomto oboru a mohou vám nabídnout produkty k uspokojení vašich aktuálních potřeb
- Spoje nástrojů jsou vyrobeny z tepelně zpracované oceli 4130
- Pěti ramenné CNC stroje zajišťují dokonalou přesnost výroby a tedy i perfektní spoj
- Tepelně opracované průchodky a šrouby
- Tvrdokovem osazené čelo šneku pro delší životnost v tvrdém podkladu

Boart Longyear vzorkovací systémy pro životní prostředí

Boart Longyear nabízí zařízení pro vzorkování v životním prostředí a detekci vodní hladiny. Naše partnerství s celosvětově respektovanými výrobci nám dovoluje nabízet špičkové produkty pro stanovení hladiny vody a vzorkování monitorovaných vodních zdrojů.
Naše řada teflonových, PVC a polyethylenových kalovek je navržena a vyrobena přesně pro vaše potřeby. Kdykoliv budete potřebovat vzorkovací systém, dodáme vám takový, který bude vyhovovat vašim požadavkům.

Boart Longyear geotechnické vzorkovací systémy

Boart Longyear nabízí celou škálu geotechnických vzorkovacích systémů. Od vzorkovacích trubek "Shelby" po "Lynac", "Nordic", pístové, standardní trhací, okénkové a bezokénkové vzorkovací systémy.

Jádrovky Boart Longyear

Boart Longyear jádrovky nabízejí čtyři metody vrtání děr nebo vzorkování. Jádrovky jsou speciálně vyvinuty jak na vzorkování široké škály nadložních hornin stejně jako skalních podloží, tak pro účely geotechnické a pro činnosti při zjišťování stavu a ochrany životní prostředí.
Systém jádrovek je maximálně universální a je navržen speciálně pro vrtání v geotechnice a je prověřen roky praxe. Je vyvinut pro různé druhy prací v oblasti geotechniky. Jádrovky Boart Longyear jsou multifunkčním nástrojem v pravém slova smyslu. Například je-li třeba použít dělený tubus jádrovky nebo "Shelby" tubus pro vzorkování, vrtání plné díry nebo tvrdé skály. Toto vše umožňují jádrovky Boart Longyear a proto jsou tou nejlepší volbou.
Strohý popis čtyř vrtacích vzorkovacích režimů, které jsou možné s jádrovkami Boart Longyear:
1. Vylepšení trhače jádra umožňuje obsluze odebírat neporušené vzorky v citlivých naplaveninách, jílech a zpevněných píscích. Použití ve wireline systému představuje velmi produktivní metodu plynulého vzorkování. Jádrovky jsou schopny vzorkování v hloubkách kterých není možné dosáhnout šnekovým systémem.
2. Druhým režimem pro vzorkování za použití jádrovek Boart Longyear je využítí schopnosti použít standardní dvoupalcovou "Shelby" jádrovku. Jádrovku "Shelby" lze opět použít v systému wireline pro maximální produktivitu.
3. Vrtání plné díry je třetím režimem. Pokud není třeba odebírat vzorek v určité výseči vrtané díry, umožňují jádrovky Boart Longyear použití břitových korunek nebo dlát. Pokud je poté opět požadováno odebírání vzorků je vnitřní jádrovka napojena na wireline systém bez spouštění a vytahování kolony.
4. Jádrové vrtání tvrdých hornin je čtvrtým režimem. Umožňuje obsluze vzorkovat plný profil nadložních hornin a skalního podloží bez spouštění a vytahování kolony.

Vrtací tyče

Boart Longyear má vice než 50 let zkušeností s návrhem a výrobou vrtacích tyčí pro směrové vrty. V ISO certifikovaných závodech vyrábí a distribuuje korunky, výplachové hlavy a centrátory do celého světa. Jsou navrženy a vyrobeny v přesných tolerancích a za využití nejmodernějších výrobních technologií. Naše korunky, výplachové hlavy a centrátory představují vysoce výhodnou alternativu k ostatním produktům na trhu.

VRTACÍ SOUPRAVY DeltaBase

Vrtací soupravy DeltaBase jsou prověřeny provozem v oblasti kotvení,pilotáží, mikro-pilotáží, v pozemním inženýrství a tunelážích.
Tyto soupravy se vykazují dlouhou životností a vysokým výkonem, který již tradičně očekáváte od produktů firmy Boart Longyear.

ZÁVITY Twin Drive

Vylepšená provozní životnost až o 40%
V mnoha situacích jsou nezbytné výkonnější vrtací stroje a vrtací hlavy. Pro optimální využití vysoce kvalitních nástrojů vyvinul Boart Longyear významné vylepšení vrtacího systému.
Naši vědci a inženýři vyvinuli v našem vývojovém centru nový typ závitu, který je hlavně určen pro trubky a spoje výplachových hlav v systémech rotačního příklepového vrtání – závit TwinDriwe.
Nejprve byl tento nový závit vyvinut pro trubky s malým průměrem a tyto byly konfrontovány v praxi. Mezitím mnoho významných společností otestovalo nový závit TwinDrive a dosáhli zlepšení životnosti celku vrtacích tyčí až o 40%. Po vrtání jsou nové závity snadněji rozebíratelné. Tedy je práce vrtacího personálu snazší a tyčím hrozí znatelně menší nebezpečí poškození. Závit TwinDrive se dá použít na všechny série vrtacích systémů pro nadložní vrtání od firmy Boart Longyear.

Katalog ke stažení (v angličtině)


... vybroušená řešení

eBallancedeveloped by eBallance